ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «MASTER A.E. - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» και στοιχεία επικοινωνίας 2160009000 και info@master.com.gr θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας σας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διαδικασία συμμετοχής σας στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους / ανέργους με τίτλο: «Επιδοτούμενα Προγράμματα Ανέργων & Εργαζομένων για το 2022», καθώς και για σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής. Τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνίας δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους και θα τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον εκάστοτε ως άνω σκοπό ενημέρωσής σας. Εφόσον το επιθυμείτε, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν για τον ίδιο σκοπό ενημέρωσης στις εταιρίες του Ομίλου MASTER. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας mail στο dpo@master.com.gr με θέμα «Διαγραφή».


Θέλω να ενημερωθώ για τη διαδικασία συμμετοχής μου στο ανωτέρω πρόγραμμα Voucher και για σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής.

Συμφωνώ να διαβιβαστούν τα προσωπικά μου δεδομένα επικοινωνίας στις εταιρίες του Ομίλου MASTER για τους ανωτέρω ενημερωτικούς σκοπούς.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά - διαφημιστικά μηνύματα (προαιρετικό)