Πρόβλημα επικοινωνίας με τον χρήστη της βάσης δεδομένων