Η MASTER συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, τα παραπάνω δεδομένα για να σας ενημερώνει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων . Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούμε και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η MASTER σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε τρίτους.

Θέλω να ενημερώνομαι για σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής.

Συμφωνώ να διαβιβαστούν τα προσωπικά μου δεδομένα επικοινωνίας στις εταιρίες του Ομίλου MASTER για τους ανωτέρω ενημερωτικούς σκοπούς.