Καριέρα / Συνεργασίες


(20-08-2013)
Η Master A.E., ηγετική δύναμη στο χώρο της Συμβουλευτικής & Κατάρτισης, επιθυμεί να προσλάβει: «Στέλεχος Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων»
Απαραίτητα Προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ.
• Εμπειρία στην Διαχείριση / Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Καλή γνώση αγγλικών.
• Αυξημένη αντίληψη και ικανότητα γρήγορης αφομοίωσης πληροφοριών.
• Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: master33@masterkek.gr

*Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.